Aktuality

27.09.2022:

Zpracovává se koncepční návrh studie, která vyřeší nepřehlednou dopravní situaci v úseku, jež si obyvatelé města Čáslavi zvolili jako nejvíce nebezpečný. Více pod dlaždicí Bezpečnost a strategie

19.08.2022:

Dne 6. září 2022 se v 18:00 před Otakarovou baštou uskuteční veřejné setkání architektů města Čáslavi s občany ohledně sběru dat, podnětů a informací týkající se pěší zóny a přilehlých území pro přípravu podkladů urbanisticko-architektonické soutěže. Více informací a fotodokumentace pod dlaždicí Plánováno

27.05.2022:

Kvalitní, nově instalovaný mobiliář před infocentrem nahradil obelisk z roku 2014. Více informací a fotodokumentace pod dlaždicí investice/realizováno.

04.05.2022:

Ulice Vrchovská žije pracovním ruchem, na jehož konci vyroste nový chodník pro chodce. Více pod dlaždicí Bezpečnost.

13.04.2022:

Epochální projekt polopodzemních kontejnerů je zatím ve fázi příprav, ale se záměrem akci skutečně realizovat. Více pod dlaždicí Odpadové hospodářství.