Mobiliář před informačním centrem

Popis projektu

Cílem projektu bylo efektivní využití prostranství před infocentrem s vytvořením příjemného prostředí k odpočinku v centru města.

Nutností byla demontáž opotřebeného dožívajícího obelisku, který, jak se při likvidaci zjistilo, byl zhotoven z cementových desek. Jeho vnitřní dřevěná konstrukce byla již ztrouchnivělá, cementové desky byly popraskané. Tento sloup byl pořízen 01. 06. 2014 a město za něj zaplatilo celkem 144 168,00 Kč.

Přínosy projektu

Likvidaci poškozeného obelisku a následnou instalaci nového zařízení provedly Technické služby města Čáslav dne 12.5.2022. Mobiliář byl dodán firmou Streetpark s.r.o., která se specializuje na kompletní přenosné vybavení měst. Své produkty hodnotí jako precizní, z vybraných materiálů a s odolností proti vandalismu.

Nyní se můžeme těšit z nového kvalitního prvku v rohové části náměstí přímo před infocentrem města Čáslav. Provedení je krásné a funkční, záleží však opět na lidech, jakým způsobem budou s novým posezením nakládat. Věřme, že bude dělat dlouho radost.

Konkrétně se jedná o tyto prvky: lavičky Borola bez opěradla v délce 60cm 4ks a 2ks laviček o délce 80cm + atypický betonový stolek (2ks)

Uvedená kompletní cena za mobiliář je uvedena včetně DPH.

Doba realizace

12. 5. 2022

Financování projektu

Výše dotace 0 Kč
Vlastní zdroje 120 370,00 Kč
Celkové náklady 120 370,00 Kč
Podíl dotace 0,00%

Zhotovitel projektu

Streetpark s. r.o.
https://www.streetpark.eu/cs/

Fotodokumentace

ANKETA - CO SI O PROJEKTU MYSLÍTE?