chodník Vrchovská ulice

Popis projektu

Po pracovním ruchu vyrostl koncem května 2022 krásný nový chodník pro chodce, který vede podél jedné z největších výrobních společností v Čáslavi a který zde tolik dlouhé roky chyběl. Jeho délka je okolo 250 m.

(konkrétněji od vstupu do firmy poblíž hasičské stanice, až po její zadní parkoviště nedaleko vjezdu společnosti ABERA)

Ve Vrchovské ulici sídlí hned několik firem včetně hasičské stanice. Tomu také odpovídá frekvence pohybu vozidel a chodců, a to především před budovou slévárenské společnosti Ljunghall, s.r.o.

Přínosy projektu

Cílem investice je zvýšená bezpečnost chodců, kteří cestu v tomto úseku museli dosud absolvovat po krajnici vozovky.

V průběhu stavby bylo rozhodnuto o navýšení investice a připojení opravy povrchu stávajícího chodníku vedoucího od vjezdu do Ljunghallu po křižovatku s ulicí Pod Nádražím.

Dodavatelem prací je společnost TES Čáslav, spol. s r. o

Celkové náklady byly 993 206.82 Kč bez DPH.

Financování projektu

Výše dotace 0 Kč
Vlastní zdroje 993 206,00 Kč
Celkové náklady 993 206,00 Kč
Podíl dotace 0,00%

Zhotovitel projektu

TES Čáslav spol. s r. o.
https://www.tes-caslav.cz/

Fotodokumentace

ANKETA - CO SI O PROJEKTU MYSLÍTE?