Dopravní studie křižovatek Jeníkovská, Chrudimská, Poštovní a Masarykova, Dusíkova

Popis projektu

Zpracováváme koncepční návrh studie, která vyřeší nepřehlednou dopravní situaci v úseku, jež si obyvatelé města Čáslavi, prostřednictvím pocitové mapy, sami zvolili jako nejvíce nebezpečný. 

Jednalo se o součást studie pro zpracování Strategického plánu města a subjektivní vnímání jeho jednotlivých lokalit občany.

Mezi nejoblíbenější lokality patřil lesopark Vodranty a promenáda Vala, mezi lokality, jež byste rádi ukázali svým blízkým, patřilo v drtivé většině malebné historické centrum města.

Za nejvíce nebezpečné byly označeny lokality křižovatek:

1) spojnice ulic Jeníkovská, Chrudimská a Poštovní
2) spojnice ulic Masarykova a Dusíkova

Jak bylo slíbeno, vyhodnocení pocitové mapy, jako součástí závazného dokumentu Strategického plánu rozvoje města Čáslavi do roku 2030, je bráno vážně.

Přiložené schéma křižovatek je prvotní pracovní verzí, která bude připomínkována dopravním inženýrem Policie ČR v horizontu dvou týdnů.

O dalším vývoji dopravní studie Vás budeme informovat.

Fotodokumentace

ANKETA - CO SI O PROJEKTU MYSLÍTE?