Nová lávka přes Brslenku

Popis projektu

Životnost lávky přes Brslenku spojující ulice R. Těsnohlídka a Za Rybníkem poblíž dětského hřiště se pomalu blíží ke svému konci. O lávku se ale nepřijde. Na stejném místě vyroste nová.

Město vybralo dodavatele projektu, kterým je Projekční kancelář PRIS, spol. s r.o.

Mohlo by se zdát, že se jedná o relativně rychlou a jednoduchou investiční akci, ovšem opak je pravdou. Projekční kancelář PRIS obdržela zadání a nyní pracuje na zhotovení projektu . Podoba lávky bude volně navazovat na další projekt, který město v současné době realizuje a to na rozsáhlou revitalizaci parku Vala. „Nejdříve postavíme provizorní lávku, stávající zbouráme a následně postavíme novou. Časový horizont prací prodlouží také přeložka inženýrských sítí, ale věříme, že stavba začne do konce tohoto roku,“ upřesnil Jan Šulc z odboru investic.

Přínosy projektu

Vzhledem k souběhu jednotlivých jednání bude lávka svou podobou volně navazovat na park Vala hned několika prvky jako je materiál, barevnost povrchu komunikace a řešení zábradlí.

Zajímavým prvkem by mělo být osvětlení lávky, zakomponované do madla. Samotná konstrukce je plánovaná z předpjatého betonu.

Zhotovitel projektu

PRIS, spol. s r.o
https://www.pris.cz/

Fotodokumentace

ANKETA - CO SI O PROJEKTU MYSLÍTE?