Nový přechod pro chodce v ulici Za Rybníkem

Popis projektu

Bezpečnost chodců za Podměstským rybníkem bude posílena ještě jedním přechodem, tentokrát v ulici Za Rybníkem poblíž garáží.

Nový přechod s sebou přinese prodloužení chodníku, který povede podél garáží a napojí se na stávající komunikaci pro pěší.

Dodavatelem prací bude společnost SILNICE ČÁSLAV-HOLDING, a.s.

Práce jsou plánovány od 5. 9. do první poloviny listopadu.

Součástí vysoutěžených prací je také  nový asfaltový povrch vozovky, který přikryje nerovnosti způsobené nedávným zásahem VHS.

Vysoutěžená cena je 4 300 000 Kč bez DPH.

 

Doba realizace

09/2022 - 11/2022

Financování projektu

Výše dotace 0 Kč
Vlastní zdroje 4 300 000,00 Kč
Celkové náklady 4 300 000,00 Kč
Podíl dotace 0,00%

Zhotovitel projektu

SILNICE ČÁSLAV-HOLDING, a.s.
http://www.silnicecaslav.cz/uvod/

Fotodokumentace

ANKETA - CO SI O PROJEKTU MYSLÍTE?