Opravy hradebního pásma v Čáslavi / hradby

Dotace je z Programu regenerace MPZ 2022

Popis projektu

Historické hradební pásmo je skvostem Čáslavi, opravy jsou však nezbytné!

Opevnění města Čáslav je nemovitou kulturní památkou v Městské památkové zóně Čáslav. Oprava městského opevnění probíhá v ulici Žižkova brána na severozápadním okraji historického jádra. Jedná se o dva samostatné úseky hradební zdi se dvěma částečně dochovanými baštami. Vnější hradební zeď byla významně poznamenána řadou druhotných zásahů, souvisejících zejména s přístavbou již neexistujícího objektu. Zdivo vykazuje statické poruchy, část koruny je zhroucená. Navržené stavební úpravy si kladou za cíl stávající (dochované) řešení zachovat a zajistit jeho vypovídající schopnost i do budoucna. Bude prováděno přezdění staticky narušených částí zdiva a výjimečně i jeho doplnění (ze statických důvodů). Rozebrány budou pouze vyznačené (rozvolněné) části stěn s tím, že materiál (kameny) budou opět využity k přezdívce. Ze statických důvodů budou ke zdi přistavěny kamenné opěrné pilíře, které zajistí horní partie hradby. Práce budou průběžně konzultovány s projektantem a DOSS a dokumentovány odbornou organizací státní památkové péče. Stavebně – technický stav zdi vyžaduje provedení opravy, neboť jejím dalším odkládáním by došlo ke ztrátě historických hodnot jako dokladu jejího vývoje.

EDITACE 25. 10. 2022: 

Oprava hradeb pod schody Žižkovy brány a hradebního pásma lemujícího odloučenou zahradu mateřské školy za domem s pečovatelskou službou na Kostelním náměstí 193 jde do finále!

Jedná se o 205 m2 zastavěné plochy a 1215 m3 obestavěného prostoru.

Restaurátorské práce, oprava a zpevnění hradebního pásma probíhají od 2. května pod záštitou firmy Dalfos, s.r.o. Na základě pravidelných kontrolních dní můžeme říct, že vše jde dle plánu a v listopadu budou práce dokončeny. Cílem bylo zajištění hradební zdi proti pádu a zachování autentičnosti historické památky. Ve spodní části stál kdysi dům, byl tedy zachován vzhledově štít domu, otvory, kde se nacházely krovy domu, i cihlová část přistavená k hradbám. (vedoucí odboru školství, kultury a památkové péče Bc. Jiřina Kožená)

Dozor stavby provádí projekční kancelář Sater Projekt, která je autorem projektové dokumentace.

Přísný dohled nad rekonstrukcí dále provádí zástupci památkové péče města, národního památkového ústavu, archeologického ústavu, zástupci města a architektka města.

O opravách další části hradebního pásma se do budoucna uvažuje.

Nicméně velká část hradebního pásma je nyní v soukromých rukou.

Přínosy projektu

Přínosy projektu jsou nesporné.

Bezpečnost i záchrana historické památky města, obé je prioritou číslo jedna.

Tento projekt však protkávají i jistá úskalí a zbytečné nepříjemnosti ze strany některých občanů města.

Dle slov starosty města Čáslavi (2018 - 2022) JUDr. Vlastislava Málka, viz odkaz na video níže, celá kauza opravy hradebního pásma má několik rovin: technicko právní, osobní, politickou, estetickou a bezpečnostní, která je klíčová.

Kauza byla překvapivě rozpoutána na prosincovém zasedání zastupitelstva (2021), kdy vystoupila občanka, která se vyjádřila, že ji město poškodilo směnou pozemků, která byla nezbytná pro umožnění opravy havarijního stavu hradebního pásma. Hovořila o nátlaku k podepsání smlouvy... bohužel tato nepravdivá výpověď zapříčinila vlnu záporných emocí a podezřívání směrem k vedení města. Zazněla dokonce slova o asociálním a amorálním jednání a i když se, dle svědků, kteří byli přítomni při jednání s touto osobou, ukázalo, že jsou tvrzení nepravdivá, tento projekt je již zbytečně negativně poznamenán. 

Více se dočtete zde: Dokumenty | MěÚ Čáslav (meucaslav.cz)

Energie, a že jí bude potřeba ještě hodně, by se měla investovat směrem k výsledkům dobře odvedené práce a ne ji zbytečně plýtvat. Tento obří projekt ji jistě/ještě spolyká mnoho.

 

Doba realizace

duben - listopad 2022

Financování projektu

Výše dotace 139 000,00 Kč
Vlastní zdroje 7 637 762,00 Kč
Celkové náklady 7 776 762,00 Kč
Podíl dotace 1,79%

Výběrové řízení

Strategický směr Ekonomika a zaměstnanost
Druh zakázky Stavební práce
Předpokládaná hodnota zakázky 8840000 bez DPH
Profil zadavatele Z2018-036871

Zhotovitel projektu

DALFOS s.r.o.

Fotodokumentace

ANKETA - CO SI O PROJEKTU MYSLÍTE?