Strategický plán rozvoje města Čáslavi do roku 2030

Popis projektu

Strategický plán města Čáslavi je dlouhodobý dokument, který se zaměřuje na další rozvoj města.

Partnerem města pro vytvoření strategie se stala společnost KPMG Česká republika.

 

Proces zpracování:

1. schůzka 4. 4. 2022

* Strategický plán rozvoje města Čáslavi a pracovní skupina z 4. 4. 2022 ZDE

* Socioekonomická analýza Čáslav - schůzka 4. 4. 2022 ZDE

* Zápis z jednání pracovní skupiny dne 4. 4. 2022 ZDE

2. schůzka 19. 4. 2022

* Zápis z jednání dne 19. 4. 2022 ZDE

3. schůzka 2. 5. 2022 - včetně odpoledního veřejného projednávání

* Strategický plán rozvoje města Čáslavi a pracovní skupina z 2. 5. 2022 ZDE

* Zápis z jednání pracovní skupiny 2. 5. 2022 ZDE

* Veřejné projednávání 2. 5. 2022 ZDE

* Zápis z veřejného projednávání 2. 5. 2022 ZDE

 

Přínosy projektu

Strategický plán rozvoje města Čáslavi do roku 2030 - Socioekonomická analýza  ZDE

Strategický plán rozvoje města Čáslavi do roku 2030 - Návrhová a implementační část ZDE

Vypořádání připomínek k návrhu Návrhové a implementační části Strategického plánu rozvoje města Čáslavi do roku 2030 ZDE

Zhotovitel projektu

KPMG Česká republika
https://home.kpmg/cz/cs/home.html

Fotodokumentace

ANKETA - CO SI O PROJEKTU MYSLÍTE?