Zpomalovací polštáře v Dusíkově ulici

Popis projektu

Koncem března 2022 došlo k demontáži poškozeného zpomalovacího prahu na vozovce před základnou PČR v Dusíkově ulici. Příčinou odstranění tohoto prvku byl jeho nevyhovující stav. Nahradily ho dva zpomalovací polštáře, které též napomáhají usměrnit rychlost projíždějících vozidel. Jejich umístění je nově blíže k náměstí, kde se nachází frekventovaný přechod pro chodce.

 

Jakub Řebíček, DiS. z odboru investic vysvětlil záměr akce a poodhalil další podrobnosti: „K výměně a přesunutí zpomalovacího prvku jsme přistoupili z důvodu zvýšení bezpečnosti silničního provozu a kvůli množství lidí, kteří tudy procházejí. Formu zpomalovacích polštářů jsme zvolili pro jejich delší životnost a šetrnost k motorovým vozidlům. Práce měla na starost firma ASIG, s.r.o.“

 

Vedoucí odboru Bc. Petra Tůmová dodala, že akce si vyžádala náklady kolem 50 000 Kč bez DPH, a to včetně demontáže a likvidace původního retardéru, následné instalace nových zpomalovacích polštářů a zároveň přemístění svislého dopravního značení.

Přínosy projektu

Obecně se zpomalovací prostředky využívají v zónách s dopravním omezením. Zároveň se jedná o místa, kde chceme/můžeme preferovat cyklisty a motocyklisty.

Zpomalovací prvky jsou rozmístěné tak, aby řidič musel alespoň jedním kolem vozu retardér přejet a tím zpomalit rychlost v místě, kde je zvýšený pohyb chodců.

Doba realizace

03/2022

Zhotovitel projektu

AGIS, s r. o.
https://www.asig.cz/

Fotodokumentace

ANKETA - CO SI O PROJEKTU MYSLÍTE?