Modernizace technologického vybavení přednáškové místnosti městské knihovny v Čáslavi

Ministerstvo kultury - Veřejné informační služby knihoven 3

Popis projektu

Přednášková místnost knihovny sice disponovala komponenty využívané při přednáškové činnosti, ale čím dál častěji docházelo k nedostatečným možnostem těchto systémů. Jednalo se jak o jejich zastaralost, nadměrnou velikost, tak i k chybějícím prvkům jako je např. mikrofon pro přednášející i posluchače. K dispozici nebylo ani dálkové ovládání či laserové ukazovátko. V neposlední řadě zde chybělo multifunkční zařízení pro tisk/sken/přenos dat k výukovým materiálům (v té době disponovala knihovna pouze třemi černobílými tiskárnami z let 2006, 2007, 2014 a plošným skenerem z roku 2008). Kopírku knihovna neměla vůbec a musela využívat zařízení v sousedícím informačním centru, což v době pořádání řízených akcí pro školy a veřejnost nebylo nemožné.

Pořízením níže uvedených komponentů došlo k omlazení a modernizaci techniky a k možnostem naplňování dalších cílů.

-          zrychlení a zefektivnění práce zaměstnanců knihovny

-          zvýšení kvality a modernizace služeb, které knihovna poskytuje

-          zvýšení zájmu o vzdělávání v oblasti čtenářské a informační gramotnosti

-          zajištění konkurenceschopnosti knihovny v oblasti informační gramotnosti

-          zvýšení atraktivity prostoru pro přednášející - bude moci být osloveno více lektorů, spisovatelů apod., kteří vyžadují kvalitní technické zázemí

-          zvýšení počtu registrovaných čtenářů knihovny

Výstupem projektu je pořízení:

a)     Dataprojektoru vč. příslušenství, ukazovátka a dálkového ovládání

b)     Notebooku

c)     Ozvučovací soustavy

d)     Setu duálních mikrofonů vč. příslušenství

e)     Multifunkčního zařízení

Přínosy projektu

a)      Dataprojektor vč. příslušenství, ukazovátka a dálkového ovládání:

-      zprostředkování kvalitnější obrazové prezentace oproti svému předchůdci

-      pořízení vlastního zařízení - bude moci být v přednáškové místnosti využíváno neomezeně

-      snadné a pohodlné ovládání, názornější práce s předkládanými prezentacemi

b)      Notebook:

-      mobilita a skladnost

-      kompatibilita s dalšími moderními technologiemi – např. s multifunkčním zařízením, SW vybavením lektorů a samozřejmě také dataprojektorem

-      bezdrátové připojení k internetu - neustálý online přístup k informacím

-      snadné a pohodlné ovládání pro přednášejícího i posluchače

c)      Ozvučovací soustava:

-      výborné ozvučení celého přednáškového sálu

-      možnost propojení s mikrofonem, externím přehrávačem apod.

d)      Duální mikrofony:

-      hlasová podpora monologu lektora, dialogu mezi lektorem a posluchačem, popř. mezi dvěma posluchači

-      využití i pro děti - podpora čtenářství a zlepšování mluveného projevu

-      mobilita – bezdrátový systém

e)      Multifunkční zařízení:

-      kvalitní a rychlý tisk a sken dokumentů

-      přenos dat a jejich tisk přes wi-fi či USB rozhraní, přímý tisk z mobilních zařízení

-      úspora místa a energie (jedno zařízení vs. samostatná tiskárna, skener, kopírka)

-      nízké tiskové náklady

Doba realizace

10/2019 - 08/2020

Financování projektu

Výše dotace 59 000,00 Kč
Vlastní zdroje 55 622,00 Kč
Celkové náklady 114 622,00 Kč
Podíl dotace 51,47%

Výběrové řízení

Strategický směr Školství a vzdělávání obyvatel

Fotodokumentace

ANKETA - CO SI O PROJEKTU MYSLÍTE?