Peněžitý dar na pořízení elektrického komunálního vysavače Glutton 2211 E

Philip Morris ČR a.s.

Popis projektu

Město Čáslav buduje koncepci pod názvem „Čistá Čáslav“, v rámci které by chtělo postupně pořizovat různé typy komunální techniky ideálně s elektrickým pohonem. Prvním počinem v rámci této koncepce bylo podání žádosti o dotaci a následná realizace nákupu komunálního elektromobilu typu L7E - malý užitkový, který zajišťuje údržbu veřejného prostranství ve městě Čáslavi a jeho místních částech. 

Komunálním vysavačem město Čáslav nedisponovalo a listí, psí exkrementy, nedopalky a jiný odpad odklízeli zaměstnanci města košťaty, lopatou a vozíkem, což je vysoce neefektivní, nepraktické, zdlouhavé a pro zaměstnance fyzicky náročné.

Dárce je tuzemskou obchodní společností vyrábějící a prodávající tabákové výrobky.

Pro vyloučení jakýchkoli pochybností, dárce neposkytuje dar za účelem reklamy na tabákové výrobky ani s cílem vyvolat takový účinek, ale výhradně za účelem nákupu elektrického komunálního vysavače Glutton 2211 E.

Přínosy projektu

Mezi výhody komunálního vysavače Glutton 2211 E patří:

 • Tichý provoz - lze s ním pracovat v noci a v oblastech klidu - možnost osvětlení, hluková izolace (hlučnost 69 dB(A) u elektrické verze ve vzdálenosti obsluhy)
 • Velký výkon – sací výkon zajišťuje sběr odpadků (zvládne vysát např. i plnou 1,5 PET lahev) včetně psích exkrementů a mokrého listí
 • Výdrž baterií - 8-12h provozu
 • Nepráší - jemný prachový filtr o ploše 24 m2
 • Snadné ovládání - hydrostatický/elektrický pojezd vpřed (variabilní) i vzad ovládán výkyvným ramenem, vhodné pro praváky i leváky
 • Projede všude - kompaktní rozměry, šíře jen 80 cm
 • Kola odolná proti průrazu
 • Sací trubka ø125 mm
 • Standardní zásobník 240 litrů, který se vyprazdňuje ručně nebo pomocí sběrného vozu
 • Sada umožňující přepravu lopaty a koštěte
 • Uzamykatelná přihrádka
 • Stroj lze pomocí přívěsu snadno dopravit do odlehlých oblastí, ve kterých se musí provést úklid (různé akce, koncerty)

Komunální vysavač bude využíván k úklidu odpadků na veřejném prostranství ve Městě Čáslavi a jeho místních částech: Čáslav-Nové Město, Čáslav-Staré město, Filipov, Lochy, Vrcha a Kalabousek. 

Doba realizace

12/2020

Financování projektu

Výše dotace 568 700,00 Kč
Vlastní zdroje 0 Kč
Celkové náklady 568 700,00 Kč
Podíl dotace 100,00%

Zhotovitel projektu

Unikont group
https://www.unikont.cz/uvodni-strana.html

Fotodokumentace

ANKETA - CO SI O PROJEKTU MYSLÍTE?