Pořízení technického vybavení a mobiliáře pro městskou knihovnu v Čáslavi

Fond kultury a obnovy památek

Popis projektu

V přípravné fázi byla oslovena architektka, která na základě prohlídky diskutovaných prostor a informací o věkových skupinách z řad návštěvníků knihovny, sestavila návrh na pořízení vhodných kusů mobiliáře.

Dále byly společně s pracovníky IT oddělení konzultovány návrhy technického vybavení.

Jednalo se o:

věšákovou stěnu, laminátor A4, diskman 2x, sluchátka 2x, přenosný reproduktor 2x, mikrosystém, stůl velký + 4 židle, PC stůl a židle, stůl malý 2x, barevné sedací vaky 8x, taburety 2x, velký sedací vak, sedák z měkké pěny 10x, výpůjční pult, koberec, nástěnky a obaly na květináče

Přínosy projektu

Díky zrealizovanému projektu došlo k zatraktivnění prostoru dětského oddělení knihovny a rozšíření a modernizaci poskytovaných služeb.

 

Využíváním pořízeného vybavení budou naplněny cíle projektu:

- zkvalitnění pracovních podmínek zaměstnanců knihovny

- zrychlení a zefektivnění práce zaměstnanců knihovny

- zvýšení kvality a modernizace služeb, které knihovna poskytuje

- rozšíření nabízených služeb knihovny

- zvýšení zájmu o vzdělávání v oblasti čtenářské a informační gramotnosti u dětí a žáků základních a středních škol

- zvýšení zájmu dětí a žáků základních a středních škol trávit svůj volný čas v prostorách knihovny

- zvýšení zájmu o služby knihovny u dětí předškolního věku vč. jejich rodičů

- zvýšení počtu registrovaných čtenářů knihovny

 

Na viditelném místě v prostorách knihovny byly umístěny seznamy pořízeného vybavení s informací o spolufinancování akce z rozpočtu Středočeského kraje.

 

Doba realizace

02. 07. 2020 - 14. 12. 2020

Financování projektu

Výše dotace 70 000,00 Kč
Vlastní zdroje 34 730,00 Kč
Celkové náklady 104 730,00 Kč
Podíl dotace 66,84%

Výběrové řízení

Strategický směr Školství a vzdělávání obyvatel

Fotodokumentace

ANKETA - CO SI O PROJEKTU MYSLÍTE?