Upgrade automatizovaného knihovního systému Clavius v městské knihovně v Čáslavi

Popis projektu

a) Automatizovaný knihovní systém

Městská knihovna v Čáslavi používala od roku 1998 knihovní systém Clavius, jež je nejrozšířenějším knihovním systémem v ČR a SR. Tento systém je již morálně opotřebený a neodpovídá současným trendům v oblasti informačních technologií (chybí např. možnost výpůjček e-knih, zobrazení pro chytré telefony apod.). Navíc bude tomuto systému po roce 2020 poskytována už jen servisní podpora, nebude dále vyvíjen.

b) Skener čárových kódů pro katalogizaci knihovního fondu

Skener čárových kódů byl nepřenosný a ne příliš technicky vyspělý. Skenování bylo zdlouhavé, často jím nebyly čárové kódy vygenerovány, nešlo s ním manipulovat bezdrátově.

c) Bezdrátové připojení k internetu

V  prostorách knihovny nebylo bezdrátové připojení k internetu, což je zásadním nedostatkem pro zajištění efektivního fungování, resp. využívání nového automatizovaného knihovního systému - jak ze strany zaměstnanců knihovny, tak ze strany čtenářů.

Cílem projektu bylo:

-        rozšíření nabízených služeb knihovny

-        zrychlení a zefektivnění práce zaměstnanců knihovny, zvýšení kvality a modernizace služeb návštěvníkům knihovny

-        zajištění nově nabízených a modernizovaných služeb všem návštěvníkům knihovny najednou

-        zvýšení zájmu o poskytování primárních a sekundárních zdrojů dat

Výše uvedených cílů bylo dosaženo prostřednictvím těchto výstupů:

a)     Pořízením automatizovaného knihovního systému Tritius, jež je technologickým rozšířením (upgrade) předchozího systému Clavius

b)     Pořízením bezdrátových 2D čteček QR/čárových kódů

c)     Zajištěním bezdrátového připojení k internetu v celé budově knihovny

 

Přínosy projektu

a)     Automatizovaný knihovní systém Tritius:

-        funguje jako webová aplikace - možno provozovat na široké škále zařízení bez ohledu na hardware a operační systém, je použitelný odkudkoli bez omezení a bez nutnosti instalace

-        součástí systému je přehledný a rychlý webový katalog pro čtenáře

-        je udržitelný na další desetiletí, nemá tendenci morálně zastarávat jako jeho předchůdce

-        dokáže evidovat jakékoliv dokumenty v jakékoliv sbírce

-        disponuje moderním, rychlým a přehledným uživatelským rozhraním

-        dodržuje všechny mezinárodní formáty, pravidla a normy

-        systém je dlouhodobě rozvíjen a podporuje nové funkce (elektronické výpůjčky, online databáze atd.)

b)     Bezdrátové čtečky QR/čárových kódů:

-        snadnější a rychlejší katalogizace knihovního fondu

-        efektivní pomoc při revizi knihovního fondu

-        zajištění rychlého přístupu k informacím o evidenci knih v zápůjčce

-        zrychlení výpůjčního procesu

c)     Bezdrátové připojení k internetu v celé budově knihovny:

-        zajištění neomezeného přístupu k informacím v novém knihovním systému Tritius, a to na všech mobilních zařízeních zaměstnanců knihovny i čtenářů

-        schopnost knihovny plnohodnotně působit jako vzdělávací instituce v oblasti informační gramotnosti

Doba realizace

10/2019 - 08/2020

Financování projektu

Výše dotace 264 000,00 Kč
Vlastní zdroje 126 675,00 Kč
Celkové náklady 390 675,00 Kč
Podíl dotace 67,58%

Fotodokumentace

ANKETA - CO SI O PROJEKTU MYSLÍTE?