Vybudování cvičené horolezecké stěny pro klubovny Zálesáka v Čáslavi (ve spolupráci se Zálesákem)

logo_strd_kraj

Středočeský kraj - Fond sportu a volného času v rámci Tematického zadání Podpora sportu a volnočasových aktivit - investiční dotace

Popis projektu

Předmětem projektu bylo vybudování cvičné horolezecké stěny na severozápadní stěně obvodového pláště objektu kluboven spolku Zálesák. Objekt se nachází na pozemku st. 2201 a parc. č. 476/18 v katastrálním území Čáslav, a v majetku Města Čáslav. Objekt je jednopodlažní dřevostavba obdélníkového tvaru s pultovou střechou na betonovo kamenné podezdívce, která je cca 200-300 mm nad upraveným terénem. Střešní konstrukce je tvořena falcovanou krytinou se stojatou drážkou. Nosná konstrukce objektu je tvořena dřevěnými nosnými sloupy – hrázděného typu.

Horolezecká stěna byla na stěnu budovy instalována v plné výši od betonového podkladu (cca 20-30 cm nad zemí) až po šikmou střechu a v plné šíři osazena nosnými deskami z odolného lehkého materiálu, tzv. „buldoky“ k přišroubování variabilních sad chytů a stupů pro výstup. Celá deska byla uchycena do nosného dřevěného rámu budovy pomocí konstrukčních vrutů a pokryla 100 % povrchu severozápadní zdi a vytvořila tak novou vrstvu vnějšího povrchu zdi na straně nejnepříznivějších klimatických vlivů. V horní části bylo k hornímu nosnému trámu pomocí závitových tyčí připevněno 6 jistících prvků k jištění lezců. Váha jištění je rozvedena délkou závitových tyčí do několika nosných trámů. Na desku bylo instalováno cca 144 lezeckých chytů a stupů. Předpoklad životnosti stěny je 15 let.

Z dotačních prostředků byl plánován nákup materiálu (vzhledem k charakteru a výši nákladů byl materiál pořízen formou přímého nákupu na základě průzkumu trhu, který byl realizován v přípravné fázi projektu), instalační práce byly provedeny svépomocí dobrovolníky z řad členů spolku a veřejnosti. Dobrovolníci budou provádět i pravidelnou údržbu, popř. výměnu poškozených či dožilých částí objektu.

Přínosy projektu

Účelem projektu bylo doplnění nabídky volnočasových aktivit pro registrované členy spolku Zálesák – středisko Čáslav.

V dnešní digitální době, kdy především nejmladší část populace trpí nedostatkem pohybu na čerstvém vzduchu, je realizace venkovních sportovních aktivit a budování s tím souvisejících zařízení přímo nutností.
Spolek Zálesák je zaměřen na práci s dětmi a mládeží, zabývá se jejich výchovou v přírodě a jejím citlivým využíváním k různorodým aktivitám. Je vycházeno z vlastního výchovněvýcvikového systému, který svým pojetím drsné, dobrodružné, ale i techničtěji zaměřené výchovy v přírodě, vyplňuje další prostor v zájmech dětí a mládeže. Z konkrétních aktivit Zálesáka lze zmínit např. výcvik pro přežití v přírodě, paintball, únikové hry, vodáctví, sázení stromů, čištění ptačích budek, horolezectví a mnoho dalšího.

Horolezectví je velmi oblíbenou činností, je však nutné se na ni dostatečně připravit, což umožňuje právě cvičná horolezecká stěna.

Přínosy projektu lze shrnout následovně:
- nové a atraktivní možnosti pro trávení volného času především u dětí a mládeže
- zvýšení zájmu o outdoorové aktivity
- opuštění virtuálního světa a navazování skutečných vztahů se svými vrstevníky
- zvýšení bezpečnosti horolezeckých aktivit zajištěním vhodného výcviku
- zvýšení počtu registrovaných členů spolku

Financování projektu

Výše dotace 40 117,00 Kč
Vlastní zdroje 10 030,00 Kč
Celkové náklady 50 147,00 Kč
Podíl dotace 80,00%

Fotodokumentace

ANKETA - CO SI O PROJEKTU MYSLÍTE?