Cyklostezka Čáslav - Filipov

Státní fond dopravní infrastruktury - výzva

Programu 2021 pro poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Fondu cyklistické infrastruktury Tematické zadání Výstavba cyklistické infrastruktury na dálkových páteřních trasách

Popis projektu

Jedná se o novostavbu cyklostezky spojující město Čáslav s jeho místní částí Filipov a s obcí Drobovice.

Začátek úseku trasy je na jihovýchodním okraji Čáslavi, v blízkosti Městské nemocnice a nákupního centra Retail park Čáslav. Trasa stezky dále pokračuje k silnici I/38, kde tuto komunikaci překonává prostřednictvím nové lávky. Dále pak cyklostezka pokračuje podél Národního zemědělského muzea v trase bývalé polní cesty až k silnici III/33723 spojující místní část Filipov a obec Drobovice. Nová cyklostezka na začátku úseku navazuje a zároveň ve své trase nahrazuje cyklotrasu č. 0118 (Čáslav – Žleby), která na svém počátku v širším centru města protíná cyklotrasu č. 1 Praha – Brno a cyklotrasu EV 4. Na konci úseku nová cyklostezka ústí do silnice III/33723. Po 200 m směrem do obce Drobovice je vybudován nový chodník podpořený ze SFDI. Na druhou stranu směrem do Filipova pokračuje cca po 400 m výše zmíněná cyklostrasa č. 0118 do Žlebů. Ve Filipově rovněž začíná cyklostezka směrem do Koudelova, kde na ni navazuje cyklostezka do obce Vrdy (obě cyklostezky podpořeny z ROP Střední Čechy).

Přínosy projektu

Primárním cílem je odklonit cyklistickou dopravu od komunikace I/38, která se vyznačuje velmi intenzivním provozem a zpřístupnit tomuto druhu dopravy další místa v rámci regionu.

Kromě uvedeného hlavního cíle je velkým přínosem rovněž propojení města s Národním zemědělským muzeem, kdy stavba takového typu komunikace je pro cyklisty i pěší jediným možným bezpečným spojením s tímto cílem.

Doba realizace

01. 04. 2021 – 31. 10. 2021

Financování projektu

Výše dotace 19 532 589,00 Kč
Vlastní zdroje 2 789 658,00 Kč
Celkové náklady 22 322 247,00 Kč
Podíl dotace 87,50%

Výběrové řízení

Strategický směr Lidské zdroje a venkov
Druh výběrového řízení Zjednodušené podlimitní řízení
Druh zakázky Stavební práce
Způsob zadání VZ dle zákona o zadávání veřejných zakázek
Předpokládaná hodnota zakázky 22 348 700,00 Kč
Profil zadavatele Město Čáslav

Zhotovitel projektu

SILNICE ČÁSLAV - HOLDING, a. s.
http://www.silnicecaslav.cz/uvod/

Fotodokumentace

ANKETA - CO SI O PROJEKTU MYSLÍTE?