Vypracování projektové studie na revitalizaci nivy Žákovského potoka v Čáslavi

Doba realizace

09/ 2020 - 10/2020

Financování projektu

Výše dotace 61 909,00 Kč
Vlastní zdroje 6 868,00 Kč
Celkové náklady 68 777,00 Kč
Podíl dotace 90,01%

Zhotovitel projektu

ENVICONS, s.r.o.
http://www.envicons.cz/

ANKETA - CO SI O PROJEKTU MYSLÍTE?