Restaurování historické opony Dusíkova divadla v Čáslavi

Popis projektu

Opona, namalovaná Antonínem Růžičkou v roce 1923, prošla restauračním zásahem.

Cílem bylo, aby tato nádherná opona byla v divadle instalována natrvalo a zpříjemňovala návštěvníkům atmosféru při některých koncertech či slavnostních příležitostech.

Více k tématu pohovořila vedoucí odboru školství kultury a památkové péče  Bc. Jiřina Kožená: „Oponu mohli návštěvníci v divadle vidět pouze při významných událostech. Problém byl totiž s jejím uchycením. Nějaký čas ji vystavovalo městské muzeum, kde byla později složena a uchována. Na oponě o rozměrech 7,8 m x 5,2 m (15cm okraj plátna je nepomalovaný) se podepsal vliv klimatických podmínek a dlouhodobé přeložení plátna. Rozhodli jsme se proto oponu zrestaurovat a vyřešit i její uchycení.“

Jiřina Kožená dále zmínila, že restaurátorské práce měla na starosti Mgr. art. Lucie Janečková Matějková a na technickém zajištění instalace pracovala firma GRADIOR, spol. s r.o.

Slavnostním odhalením dne 13. 1. 2023 se opona opět stala součástí jeviště nádherně a kompletně zrekonstruovaného Dusíkova divadla v Čáslavi.

Bohatý doprovodný program zahájila v 18 hodin vernisáž obrazů Svatopluka Klimeše, která zároveň odstartovala další divadelní sezónu.

Výstava s názvem Evropa nabízí množství děl, která jsou zajímavá zejména technikou provedení, tvůrce pracuje s ohněm, ale i autentičností. Autor například prozradil, že na třinácti obrazech se nacházejí podobizny Evropanek, které při cestování po kontinentu skutečně poznal. 

Výstava vznikla ve spolupráci s GASK a je přístupná veřejnosti po celou divadelní sezónu, což je do konce měsíce června 2023.

Následovalo očekávané odhalení opony a strhující koncert Prague Cello Quartet.

Romantická barva čel prosytila slavnostní atmosféru divadla hned několika žánry. Návštěvníci se tak mohli zaposlouchat jak do tvorby klasické tak i muzikálové a filmové. Um a příjemná komunikace umělců s posluchači koncertu pak ještě podtrhla skvělý dojem celého večera.

Závěrečná část programu patřila samotné paní restaurátorce Lucii Janečkové Matějkové, která poutavě pohovořila a prezentovala, v jakém stavu se dílo nacházelo při jeho převzetí a jakým precizním způsobem pracovala k dosažení kýženého výsledku.

Práce na oponě probíhaly po dobu šesti měsíců. Paní restaurátorka, dle jejích slov, musela nejprve zhodnotit celkový stav opony, resp. její poškození. Následoval restaurátorský průzkum a oboustranné suché očištění díla. Dalším krokem bylo vyrovnání plátěné podložky, nerovností, deformací a skladů. Po zafixování malby následovalo tmelení, retuš a celková rekonstrukce malby.

 

 

Financování projektu

Výše dotace 300 000,00 Kč
Vlastní zdroje 487 750,00 Kč
Celkové náklady 787 750,00 Kč
Podíl dotace 38,08%

Zhotovitel projektu

Gradior, spol. s.r.o. Brno
https://www.gradior.cz/

Mgr. Art. Lucie Janečková Matějková

Fotodokumentace

ANKETA - CO SI O PROJEKTU MYSLÍTE?