Výsadba stromů ve Vodrantech

Tyto stromy byly vysazeny díky grantovému programu ŠKODA Stromky

Popis projektu

Projekt řeší výsadbu nových stromů v městském lesoparku Vodranty, kde z důvodu sucha, kůrovců a jiných škůdců musela být větší část stromů vykácena a zlikvidována.

Cílem tohoto projektu je snaha o znovuzalesnění lesoparku Vodranty, díky kterému se bude snadněji udržovat vlhčí a chladnější mikroklima, a zároveň bude bránit případné erozi půdy. Nejen v horkém letním počasí je tento lesopark využíván občany města Čáslavi.

Přínosy projektu

Nová výsadba stromů má za úkol zaplnit prázdná místa v lesoparku. Původně byl lesopark zalesněný, ale suché počasí v posledních letech, kůrovec a další škůdci na jehličnanech způsobili úhyn některých stromů, takže musely být pokáceny. Dále před několika lety silný vítr způsobil vývrat několika stromů, které se také musely odstranit. Vznikly tak poměrně velké plochy holých míst. Tentokát jsou zvoleny listnaté stromy, které mají větší šanci prosperovat v měnícím se klimatu. Dalším z cílů je lépe udržovat vlhčí a chladnější mikroklima lesoparku. Stromy dokáží zadržovat vodu v krajině a jejím vypařováním ochlazují okolní prostředí, také brání erozi půdy.

Rádi bychom, aby v horkém letním počasí bylo toto místo v bezprostřední blízkosti rozpáleného města oázou pro návštěvníky tak jako dříve.

 

Čáslav_výsadba

Doba realizace

27. 04. 2022

Financování projektu

Výše dotace 41 301,00 Kč
Vlastní zdroje 0 Kč
Celkové náklady 41 301,00 Kč
Podíl dotace 100,00%

Výběrové řízení

Strategický směr Ekonomika a zaměstnanost

Fotodokumentace

ANKETA - CO SI O PROJEKTU MYSLÍTE?