Rekonstrukce a rozšíření pěší zóny

Popis projektu

Dne 6. září 2022 se v 18:00 před Otakarovou baštou uskutečnilo veřejné setkání architektů města Čáslavi s občany.

Cílem tohoto setkání byl sběr dat, podnětů a informací týkající se pěší zóny a přilehlých území pro přípravu podkladů urbanisticko-architektonické soutěže. 

Na přátelské setkání a příjemnou diskusi byla pozvaná široká veřejnost.

Odkaz na stream: https://bit.ly/OSPZ060922

 

Přínosy projektu

Na rok 2024 je naplánovaná zásadní rekonstrukce některých inženýrských sítí (především plynovodu).

Tato skutečnost a reálný stav povrchů i veřejných prostor vedlo k rozhodnutí, že je načase se čáslavské pěší zóně věnovat v širším kontextu

Protože se jedná o významný, avšak lehce zanedbaný veřejný prostor, bylo rozhodnuto, že nový potenciál a podoba území bude hledána urbanisticko-architektonickou soutěží.

Do přípravy relevantních podkladů by město chtělo zapojit i širokou veřejnost, a především ty občany, kteří prostory aktivně používají.

Oproti současnému stavu: by mělo dojít k protažení pěší zóny až k Seidlově statku a to tak, že pěší budou upřednostněni i v křížení ul. R. Těsnohlídka a Klimenta Čermáka. Pohyb po celé pěší zóně by tak měl být nově v jedné úrovni.

Další rozšíření řešeného území je o pozemek mateřské školky, u které, ze stavebně technických důvodů, časem bude nutná přestavba či demolice a výstavba nového objektu. Této situace lze vhodně urbanisticky využít k vytvoření zajímavého prostoru před Otakarovu baštou – nového náměstíčka. K jeho realizaci by stačil mírný posun stavební čáry a jasné definování prostoru novou uliční čárou. Nový objekt školky do sebe může absorbovat i další funkce, které ve městě chybí. Třeba nízkoprahové prostory pro teenagery apod.

Další tématem soutěže by po dohodě se soukromými majiteli mělo být předložení námětů na zástavbu rohové parcely naproti Penny Marketu a pak velmi výhledově i kultivace prostoru kolem tohoto obchodu.

Jedná se o pohledově exponovanou plochu na příjezdu do města ze strany od Havlíčkova Brodu a oproti historické stopě, kdy se tu před výstavbou sídliště mezi ulicemi Žitenická Těsnohlídka, nacházela uliční síť, jde nyní o poměrně neutěšený zbytkový veřejný prostor.

Cílem přátelského setkání a diskuse u "kulatého stolu" byl sběr dat od obyvatel města, kde vidí hlavní problémové body, co jim v současnosti v tomto veřejném prostoru chybí a jakou budoucnost místa by si dokázali představit.

Děkujeme všem, kteří se zapojili do diskuse, či nám poskytli cenné informace prostřednictvím webového nebo tištěného dotazníku.

Fotodokumentace

ANKETA - CO SI O PROJEKTU MYSLÍTE?