Vyjádření Mgr. Radky Šuškové, vedoucí interim krizového týmu, k misi INTERIM

Popis projektu

Těžké začátky

Na samotném začátku našeho působení jsme si s kolegy Mgr. Šárkou Matýs a Ing. Peterem Beckem rozdělili oblasti, za které jsme nesli plnou zodpovědnost, a vykročili ke stabilizaci nemocnice. Situace v nemocnici nebyla jednoduchá. Museli jsme přijmout celou řadu i nepopulárních opatření, nabourávali jsme zajeté stereotypy a dělali věci jinak, než bývalo zvykem. Postupem času jsme si však získali důvěru těch zaměstnanců, kteří byli stejně jako my odhodlaní měnit věci k lepšímu.

                Důležitá byla komunikace s institucemi typu pojišťoven a okolních nemocnic, se zaměstnanci, se starosty v regionu, a především s veřejností, které nemocnice své služby poskytuje. Těšilo nás, když místo urážlivých e-mailů a pochybovačných komentářů na sociálních sítích začala přicházet slova podpory a pochopení, která postupně převážila.

                V závěru srpna jsme se věnovali především vyjednávání se zaměstnanci a s ohledem na odchod lékařů z interny jsme se rozhodli uzavřít lůžkovou část interního oddělení a některé ambulance. Dohodli jsme spolupráci s okolními nemocnicemi, aby pacienti z Čáslavi našli lékařskou pomoc co nejblíže.

Důležitá pomoc externistů a nové ředitelky

                V září a říjnu jsme díky pomoci nových externích lékařů, zdravotních sester, sanitářů a dalšího chybějícího personálu dokázali obsadit denní ambulance a celodenní služby. Uskutečnily se všechny plánované operace, v nemocnici přicházely na svět děti a pacienti dostávali vždy plnou péči na všech otevřených odděleních. Externí lékaři byli velmi překvapení tím, na jak profesionální úrovní je vybavení nemocnice a jak ochotný je personál v ambulancích i v lůžkové části. Díky tomu se nám postupně dařilo hostující lékaře získat na částečné úvazky. Jejich doporučení vedla k získání dalších lékařů.

V říjnu nastoupila do vedení nemocnice nově jmenovaná ředitelka MUDr. Mgr. Dita Mlynářová. Účastnili jsme se jejího výběru a jsem si jistá, že to byla dobrá volba.

Lůžková část interny od 1. 1. 2022 otevřena

V listopadu a prosinci byly pro začátek roku 2022 vyjednány nástupy dalších lékařů. Postupně jsme tak doplnili chybějící personál na všech odděleních s podstavem a od ledna otevřeli první lůžka na interně. Jejich počet bude postupně růst až do plného stavu. V průběhu prvního kvartálu nastoupí další noví lékaři, kteří posílí jednotlivá oddělení. Nábor lékařů a zdravotního personálu bude pokračovat i nadále.

Péče o zaměstnance

Velká část práce interim krizového týmu spočívala v realizaci akcí, které vedly ke zlepšení pracovních podmínek pro zaměstnance. Jako poděkování a ocenění práce jsme pro zdravotní personál připravili možnost rozvoje a setkávání pracovních týmů v hotelu Grand. Pro všechny zaměstnance jsme také rozšířili systém benefitů.

Zajistili jsme podmínky pro vznik dětské skupiny – tedy jakési školky pro děti zaměstnanců –, abychom odlehčili všem rodičům, kteří řeší, jak své děti v předškolním věku zajistí v době, kdy sami musejí do zaměstnání.

Pracovali jsme na zajištění akreditačních vzdělávacích programů, abychom mohli v nemocnici přijímat absolventy lékařských fakult a zajistili pro ně odbornou praxi. Navázali jsme spolupráci se středními zdravotními školami v regionu i s lékařskými fakultami v České i Slovenské republice.

Areál nemocnice se měnil před očima

Během našeho působení došlo k vyčištění areálu od dlouhodobě nahromaděného odpadu, fasáda nemocnice byla zbavena holubího trusu, proběhla rekonstrukce oddělení rehabilitace, dokončilo se malování a rozmístění orientačních cedulí v budově, úklid zahrady a parkovacích ploch. Potýkali jsme se s havarijním stavem v některých částech budovy a dávali do pořádku věci, které nebyly řešeny i více než 15 let.

Poděkování

To vše bychom nezvládli bez spolupráce a součinnosti s Radou města a zaměstnanci nemocnice. Společně jsme krok za krokem nemocnici vyvedli z krize a udělali vše potřebné pro její stabilizaci. Děkujeme i obyvatelům Čáslavi a blízkého okolí, že nás podporovali a věřili, že nemocnice bude i nadále fungovat a poskytovat služby na všech odděleních, jako tomu bylo v minulosti.

Naši práci jsme dělali podle svého nejlepšího vědomí a svědomí až do konce roku. Její výsledky jsme odprezentovali v prosinci zástupcům Rady města. Ukončili jsme svoji činnost krizového řízení s čistým svědomím a se splněnými prioritami.

Další spolupráce s nemocnicí?

Krizové řízení za naši společnost skončilo. Nyní naplno převzala otěže paní ředitelka spolu s vedoucími pracovníky nemocnice. O další možné spolupráci ale ještě jednáme. Jde především o rozvojové projekty v oblasti personální práce, marketingu a provozních procesů, které nemocnici pomohou posílit a budovat její dobré jméno v rámci regionu.

 

ANKETA - CO SI O PROJEKTU MYSLÍTE?