Opfikon - Švýcarsko

Popis projektu

Po revoluci, v 90.letech, udržovalo švýcarské město Opfikon partnerství s českým městem Čáslav.

Tehdy, po sametové revoluci a krátce před rozdělením Československa, švýcarská vláda prohlásila, že by bylo žádoucí, kdyby Švýcarsko a Československo vytvořily městská partnerství.

Kanton Curych se na to zeptal svých větších obcí a po jejich souhlasu bylo přiděleno podobné město z Československa. Města nebyla volně volitelná. Čáslav a Opfikon měly v té době téměř stejný počet obyvatel.

V roce 1992 bylo toto partnerství pevně navázáno a úřady obou měst začaly konkrétně spolupracovat.

Kanton neposkytoval žádnou finanční podporu, a ani nestanovil žádné pokyny, jak přistupovat k partnerství nebo co dělat společně.

 

Nejprve přijeli Švýcaři do Čáslavi.

Dle rozhovoru s bývalým starostou města Opfikon Jürgem Leuenbergerem (1937) tehdy trochu skočili do studené vody a naslouchali potřebám města. Po návštěvě Čáslavi si udělali přehled a vybrali z jejich pohledu nejnaléhavější body ke zlepšení. O nedostatcích mluvili diplomatickým způsobem.

Vzájemná spolupráce zahrnovala korespondenci. Při vzájemných návštěvách bývala přítomna tlumočnice. Byla to profesorka, která měla za manžela československého plukovníka. Její dcera ve Švýcarsku dokonce později navštěvovala školy.

 

Švýcarská delegace byla několikrát v Čáslavi, pokaždé na několik dní.

Společně s českými partnery prozkoumávali město, místní společnosti, okolní města, památky a Prahu.

Ve srovnání s Opfikonem, kterému se v té době říkalo „město na okraji města“ a který se vyvíjel a rostl v 70. a 80. letech, měla Čáslav historický stavební základ. Švýcarům se velice líbily starobylé budovy, dokonce pan starosta prohlásil, že by bylo pěkné mít taky takovou radnici, jako máme v Čáslavi.

Bývalý starosta Leuenberger vzpomíná: „Při jedné z těchto návštěv nás čáslavští vyzvedli v hotelu a odvezli nejprve na náměstí. Myslím, že na tam byly kaštany a na balkoně se sloupy stála městská dechovka, která nás přivítala zvukem fanfár. Cítili jsme se jako na státní recepci. To bylo opravdu skvělé. Něco takového by u nás nebylo možné. Jak bychom to mohli udělat? Na nějakém našem parkovišti?“

Švýcarům se velmi líbilo historické dědictví a dále byli doslova ohromeni, a hovořili o tom že v tomto směru se můžou přiučit, z hudební výuky.

 

Pochopitelně, vše nebylo úplně růžové.

V době, kdy se návštěva konala, bylo město, ale obecně i Československo v porovnání se Švýcary v mnoha směrech zaostalé, nerozvinuté. Švýcaři se podivovali, že není postaráno o důchodce a poukazovali, že nemocnice není dostatečně vybavena. Dokonce zde nebyl ani rentgen. Odpadové hospodářství, které mají Švýcaři špičkově propracované, se příliš neřešilo. Též ekologie zde nebyla aktuální téma. Starosta Leuenberger řekl: „V žádném případě Češi nebyly plýtvající společností. Ale také neznali třídění odpadu.“

 

Vedení města Čáslav mělo pochopitelně mnoho otázek.

Zajímali se například o způsob vedení místní správy. Švýcaři ochotně předali jejich know-how, ukázali, jak si stanovují cíle, jak cíle vznikají, jak cíle začlenit do rozpočtu, jak obhajují rozpočet a jak se dělí o odpovědnost. Další důležité téma bylo zabezpečení sociální péče a lidí ve stáří. Diskutovali nejen nad místem pro seniory, ale i ošetřujícím personálem a jeho kompetencích. Realizace námětů však byla obtížná vzhledem k nedostačujícímu finančnímu zázemí města.

 

Naše partnerské město se stalo opravdovým partnerem a mělo zájem o rozvoj Čáslavi

Pomohlo s přestavbou kasáren na centrum pro seniory. Nemocnice Čáslav získala některé vybavení, které nám město Opfikon do začátku poskytlo k částečné modernizaci.

 

Návštěva čáslavské delegace ve Švýcarsku

Vedení města Čáslav se aktivně zajímalo o vše. Velký prostor věnovali školství, například chtěli znát obsah učebnic, protože v té době byly naše knihy přibarveny stranickou politikou.

Jako v pohádce si museli připadat i při návštěvě Luzernu, když se procházeli v okolí Luzernského jezera, nebo na hoře Uetliberg při  panoramatickém výhledu na celý Curych i na Curyšské jezero, kde podle legendy Švýcarsko vzniklo.

Hlavně se však ale čáslavští přijeli do Opfikonu učit.

Chtěli zjistit, co by mohli doma dělat lépe.

Zdroj: článek z časopisu ZPRAVODAJ, 54. ročník 12/2021

Přínosy projektu

V současné době není partnerství aktivně udržováno.

Po odstoupení obou starostů z úřadu spolupráce postupně skončila.

Dle výpovědi švýcarského starosty se jednalo o skončení vztahů ze strany čáslavského vedení města, které bylo změněno. On sám, jak tvrdí, toho velmi litoval, protože měl pocit, že toto partnerství obou stranám také mnoho přineslo a bývalo by bylo velmi plodné v něm pokračovat.

 

Uvidíme, co přinesou nové zítřky..

Učíme se celý život.

Fotodokumentace

ANKETA - CO SI O PROJEKTU MYSLÍTE?