Realizace úspor energie – bytový dům ul. Jiřího z Poděbrad č. p. 939 v Čáslavi

Popis projektu

V listopadu 2018 byl schválen další projekt města Čáslav, který byl podpořen z fondů Evropské Unie.

Jednalo se o projekt „Realizace úspor energie - bytový dům ul. Jiřího z Poděbrad č.p. 939 v Čáslavi“, který byl financován z Integrovaného regionálního operačního programu, z oblasti podpory zaměřené na Energetické úspory v bytových domech.

Přínosy projektu

Cílem projektu bylo snížit energetickou náročnost budovy.

Tohoto cíle bylo dosaženo provedením navržených energetických opatření v podobě zateplení vnější obálky budovy, zateplení střech a stropů a výměny oken a dveří.

Kromě energetických úspor došlo ke snížení provozních nákladů budovy a ke zlepšení komfortu bydlení v domě.

Stavební práce byly dokončeny na podzim roku 2019.

 

Doba realizace

11/2018 - 11/2019

Výběrové řízení

Strategický směr Lidské zdroje a venkov
Druh výběrového řízení Zjednodušené podlimitní řízení
Druh zakázky Stavební práce
Předpokládaná hodnota zakázky 7 985 191,14 včetně DPH
Profil zadavatele Město Čáslav

Zhotovitel projektu

Realitní a stavební společnost s.r.o.
http://www.realitnicaslav.cz/

Fotodokumentace

ANKETA - CO SI O PROJEKTU MYSLÍTE?