Stavební úpravy domu č.p. 288/9 v Čáslavi se změnou v užívání na sociální dům

Státní fond podpory investic - Výstavba pro obce

Popis projektu

Cílem tohoto projektu bylo vytvořit a nabídnout důstojné bydlení lidem, kteří by sociální byt skutečně potřebovali jako jsou maminky samoživitelky nebo lidé se zdravotním postižením či důchodci.

O tom, komu bylo bydlení poskytnuto, rozhodovala podle jasných kritérií sociální komise.

Jednou z podmínek bylo například to, že žádná další osoba, kromě nájemce bytu, se do objektu nesmí nastěhovat ani přihlásit bez souhlasu města/majitele domu.

Jako nejpotřebnější se jevilo levné bydlení zejména pro maminky samoživitelky, které se mnohdy ocitnou spolu se svými dětmi v krizové situaci.

Vzhledem k umístění objektu, na jedné straně ZŠ Masarykova, na straně druhé MŠ Ostrý roh, je poloha objektu velmi výhodná pro toto využití .

Podmínkou poskytnutí dotace na sociální dům byla místnost pro sociálního pracovníka, o kterou byl projekt doplněn.

Náplní jeho práce je pak pomáhání rodinám s řešením nenadálých situací, administrativními úkony, podáním různých žádostí, finanční gramotností, hledáním zaměstnání..

Další výhodou je, že bude mít přehled o pohybu v domě a eliminují se tak dřívější obavy z předchozího devastování a nepořádku v domě i v jeho okolí.

Přínosy projektu

Dům po rekonstrukci disponuje desítkou bytových jednotek pro osoby či domácnosti, které nejsou schopné obstarat si přiměřené finanční prostředky k bydlení.

Cílem je tedy vytvořit finančně dostupné bydlení pro maminky samoživitelky, pomoci jim při řešení tíživé životní situace a dát tak jim i jejich dětem možnost startu do normálního života.

Doba realizace

06/2020 - 11/2021

Financování projektu

Výše dotace 15 404 495,00 Kč
Vlastní zdroje 2 034 774,00 Kč
Celkové náklady 17 439 269,00 Kč
Podíl dotace 88,33%

Výběrové řízení

Strategický směr Lidské zdroje a venkov
Druh výběrového řízení Zjednodušené podlimitní řízení
Druh zakázky Stavební práce
Způsob zadání VZ dle zákona o zadávání veřejných zakázek
Předpokládaná hodnota zakázky 15022127
Profil zadavatele Město Čáslav

Zhotovitel projektu

PWB stavby, s. r. o.
http://www.pwb.cz/

Fotodokumentace

ANKETA - CO SI O PROJEKTU MYSLÍTE?