Kdo mohl podávat připomínky k EIA 2022

Připomínkovat mohl každý

Námitku lze zaslat buď fyzicky, poštou nebo datovou schránkou na Ministerstvo životního prostředí s předmětem - Vyjádření k záměru Rozšíření Centra komplexního nakládání s odpady Čáslav.

Ministerstvo životního prostředí
Vršovická 65 - 100 10 Praha 10
Obálku lze adresovat rovnou i na jméno Ing. Lucie Eichlerová.

ID datové schránky: 9gsaax4
Identifikátor datové schránky pro příjem velkoobjemových zpráv (do 50 MB): 8qzykr4

Web: https://www.mzp.cz/cz/podatelna_mzp_info

 

Žádná šablona na vyjádření neexistuje. Dotčené orgány se často vyjadřují k dílčím částem v záměru, například zda jim připadá dokumentace vhodná z pohledu ochrany vod, ovzduší, přírody, odpadů či zdraví obyvatel. Je tedy vhodné, abyste ve svém vyjádření napsali proč a v jakém odvětví souhlasíte/nesouhlasíte se záměrem.

Těmito námitkami se po ukončení lhůty musí zabývat posudkář, který bude zpracovávat pro dokumentaci posudek a ve svém posudku námitky musí vypořádat.

 

Námitky a připomínky:

Martin Horský (ČPV)

PDF ke stažení

 

ANKETA - CO SI O PROJEKTU MYSLÍTE?