MŽP navrátilo dokumentaci EIA k přepracování

Popis projektu

Díky aktivitě občanů a spolků byla dokumentace vrácena k přepracování. Proces schvalování byl tedy přerušen.

"Na základě doporučení zpracovatele posudku jako příslušný úřad vracíme dokumentaci vlivů záměru na životní prostředí k doplnění v souladu s § 8 odst. 5 zákona EIA. Přepracovaná a doplněná dokumentace se musí zejména zaměřit na uvedené oblasti a zohlednit připomínky uvedené ve vyjádřeních k dokumentaci."

Více informací v příloze ke stažení, viz níže.

Priloha ke stazeni_eia.pdf

Fotodokumentace

ANKETA - CO SI O PROJEKTU MYSLÍTE?