AVE klade podmínky městu

Zveřejnění dokumentu a doplňující komentář zastupitele města Čáslavi Martina Horského

AVE klade podmínky městu! Rozšiřování i v případě, že nebude dokončen obchvat města, jakožto jediná podaná připomínka ze strany radních k dokumentaci EIA.

24.03.2023

(doslovná citace autora textu Martina Horského)

 

Vážení spoluobčané,

oslovil jsem pana starostu s žádostí o uveřejnění dokumentu obsahující návrh firmy AVE dalšího využití/rozšíření skládky v Čáslavi. Vzhledem k tomu, že se tak nestalo, postupuji vám tento dokument jako zastupitel města.

Zároveň jsem již potřetí požádal pana starostu o uveřejnění termínu zasedání mimořádného zastupitelstva s jediným bodem, a tím je rozšíření a další fungování skládky.

Prozatím se tak nestalo, ale věřím, že ho pan starosta bezodkladně oznámí.

Dovolil jsem si k textu návrhu AVE vyhotovit doplňující komentář k dalšímu zamyšlení.

 

NÁVRH OD AVE JAK OBEJÍT ÚZEMNÍ PLÁN, DÁT MĚSTU CO NEJMÉNĚ PENĚZ A JAK NAPŘÍKLAD PŘIJÍT O 1,9 MILIARDY KČ NA CENĚ NEMOVITOSTÍ OBČANŮ

(výňatek textu viz galerie níže)

1. Návrh AVE, aby ZASTUPITELÉ upravili územní plán tak, aby rozšíření skládky o 2 miliony kubíků zejména nebezpečného odpadu nebylo limitováno přeložkou komunikace II/339

2. AVE chce od ZASTUPITELŮ povolit neveřejnou cestu, aby nemuselo čekat na změnu územního plánu

3. Za 2 mil. m3 dostaneme 1.755.000.000 Kč? NE! 390 mil.

4. Jednoduchým výpočtem přijdeme jako město, tedy my všichni, o 1 MILIARDU 365 MILIONŮ KČ

 

Počítejte se mnou:

* 2mil.m3 odpadu x 1,3 váhový koeficient = 2,6 mil. tun odpadu

* z 2,6 mil. odpadu odečteme 25% technického zabezpečení skládky a 10% komunálního odpadu

* zůstane nám 1.755 mil tun nebezpečného odpadu a ten vynásobíme poplatkem pro město 1.000Kč za tunu

* to se = 1.755.000.000,-Kč

* 1.755.000.000Kč pro město ≠ 390.000.000 Kč od AVE

* Jak je to možné?

Lze nově podle zákona vykazovat tzv. technologické odpady za poplatek městu 45 Kč za tunu. Jen ještě neexistuje metodika co to technologické odpady jsou, takže se nedají kontrolovat. Náhoda?

* A jak jsem došel k 390 mil?

* Vzal jsem průměrný návoz 200tis. tun odpadu za rok a podělil 2,6 mil. tun celkové rozšíření. Výsledek 13 let jsem vynásobil 30 mil. Kč z textu AVE.

 

1,9 MILIARDY KČ Z PENĚŽENEK OBČANŮ

Z dostupných dat ČSÚ o bydlení ve Středočeském kraji a z údajů ze sčítání 2021:

* průměrný dům má 96 m2 pro město velikosti Čáslavi a cenu dle ČSÚ  5 222 496,-, dle sčítání jich je v Čáslavi 2 088, tedy celkem kupní cena 10,9 miliard

* byt pak má 62 m2 a průměrnou cenu 2 917 348,- a bytů je 2 953, celková kupní cena 8,6 mil.

* celkem cena nemovitostí 19,5 miliard a to jsou údaje ČSÚ poměrně střídmé

* stačí pokles cen nemovitostí díky hoře nebezpečného odpadu o 10% a jedná se o 1,9 miliardy z peněženek majitelů nemovitostí

* stačí pokles cen nemovitostí pouze např. jen o 2% a bavíme se už o ztrátě 380 mil. Kč

* to vše kvůli byznysu jedné firmy

* předpokládám dost razantní pokles cen nemovitostí na Budíně, trochu méně ale stále dost na Čeplově a pak až ve zbylých částech města. Ale bohužel musíme hodnotit město paušálně s tím, co je k dispozici.

 

V PONDĚLÍ 20. 3. JSEM ŽÁDAL PANA STAROSTU EMAILEM O STANOVENÍ TERMÍNU ZASTUPITELSTVA. ŽÁDNÁ ODPOVĚĎ!

V ÚTERÝ 21. 3. JSEM ŽÁDAL PANA STAROSTU O UVEŘEJNĚNÍ DOKUMENTU NÁVRHU OD AVE A TERMÍNU ZASTUPITELSTVA. ŽÁDNÁ ODPOVĚĎ!

Proto vám postupuji návrh AVE jako zastupitel, abyste se mohli s dokumentem včas seznámit.

Martin Horský

zastupitel města Čáslavi

Možnosti postupu – AVE CZ – město Čáslav – naplnění kapacity skládky a rozšíření

 

Návrh AVE CZ na řešení situace naplnění kapacity skládky Čáslav

 

Fotodokumentace

ANKETA - CO SI O PROJEKTU MYSLÍTE?