Společné prohlášení zúčastněných stran z pracovního jednání o budoucnosti a rozšíření čáslavské skládky

Popis projektu

V pondělí 6. března 2023 se sešlo 19 zastupitelů města Čáslav, zástupci firmy AVE, místostarosta města Kutné Hory, představitelé Mikroregionu Čáslavsko a MAS Lípa pro venkov.

Výsledkem dvouhodinového jednání je vyjádření výkonného ředitele a jednatele společnosti AVE Ing. Aleše Hampla, MBA, že vedení firmy přepracuje dokumentaci EIA na základě oprávněných připomínek podaných občany a spolky Čáslavi a okolních obcí a zpracuje návrh svých možností v různých variantách provozu skládky v dalším období, a to do 14 dnů. 

Následně se v první polovině dubna k této otázce uskuteční mimořádné zasedání zastupitelstva.

O dalším postupu v této záležitosti, stejně jako o přesném termínu mimořádného zasedání zastupitelstva, budeme občany informovat.

zdroj: aktuality www.meucaslav.cz - ZN (Zdena Nezbedová)

 

Pohledem časové osy se k zasedání za zavřenými vyjádřil pan zastupitel Martin Horský (viz níže).

Časová osa vývoje pracovní schůzky zastupitelů 6.3.2023, svolávatelka místostarostka Vaculíková a starosta Strnad

22.2.   přichází pozvánka na pracovní zastupitelstvo bez přístupu veřejnosti od místostarostky Vaculíkové

27.2.   veřejné setkání občanů bez účasti starosty, místostarostů a koaličních zastupitelů

28.2.   starosta Strnad posílá email: „Tohoto setkání se zúčastní vedoucí odboru životního prostředí MěÚ Čáslav – RNDr. Michal Ryšán a zástupci spol. AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o. včetně nejvyššího představitele společnosti - Ing. Aleše Hampla, MBA.

28.2.   reakce Martina Horského za zastupitele ČPV, že se nebudou účastnit porady s AVE za zavřenými dveřmi

Zastupitelé ČPV chtějí jednat, stále se stejnou rétorikou, že je třeba, aby schůzka byla veřejná za účasti občanů

3.3.    se náhodně přes post Zdeňky Nezbedové dozvídáme, že budou přítomni pan Jiskra za Mikroregion Čáslavsko a pan Tvrdík za MAS Lípa pro venkov

3.3.    paní Jandová kontaktuje vedení města s dotazem zda se může schůzky jako zástupce petentů zúčastnit. Zamítnuto.

6.3.    v dopoledních hodinách starosta Strnad telefonicky kontaktuje místostarostu Kutné Hory pana Viktoru a zve ho na odpolední schůzku

6.3.    stále starosta Strnad schůzku drží za zavřenými dveřmi

6.3.    proto všechno se zastupitelé ČPV schůzky účastní

Zdroj: FB Martin Horský

 

ANKETA - CO SI O PROJEKTU MYSLÍTE?