Vyjádření RNDr. Michala Ryšána – vedoucího odboru životního prostředí k diskutované problematice rozšiřování skládky

Popis projektu

Vážení,

debata ohledně rozšíření skládky AVE je velmi emotivní, občas politická a v neposlední řadě proniká do roviny osobní. Velmi rád bych uvedl některá tvrzení na pravou míru a předešel tak zbytečnému a nepřesnému výkladu. Rozhodně se můžete spolehnout na to, že ukončením provozu skládky AVE v Čáslavi nedojde k žádné katastrofě a odpadové hospodářství města bude fungovat i nadále, půjdeme prostě jinou a modernější cestou. Je třeba se na to akorát s dostatečným předstihem připravit! Řešení však nebude ani levné, ani jednoduché a bude vyžadovat velké nasazení ze strany samosprávy města i Vás samotných občanů jakožto původců odpadu. Stejný proces čeká i okolní města a obce, ale ta nemají podstatnou výhodu v nadstandardním příjmu z dosavadního provozu skládky. Zcela nezbytnou je modernizace odpadového hospodářství města v podobě zvýšení kapacity kontejnerových stání na tříděný odpad, opravdu velkoryse dimenzovaných polopodzemních stání a zbudování nového sběrného místa. Toto je pouze začátek celé koncepce a další kroky musí nezbytně následovat v dostatečném předstihu tak, aby byla situace zvládnutelná. Jejich profinancování zajistí právě řádný výběr poplatků za ukládaný odpad, zpětné vymožení poplatků za odpad uložený na skládce v rozporu se zákonem a dotační programy.

Často zmiňovaným tématem jsou spalovny. Ono se ale již nejedná o spalovny, kdy se počítalo s prostým spálením odpadu a využití energie bylo spíše jen vítaným benefitem, jedná se o Energetické Využití Odpadu (EVO), tedy o proces, kdy je energie vytvořená spalováním odpadu využita pro další výrobu. Může se jednat o výrobu cementu v případě spalování Tuhých Alternativních Paliv (TAP), případně přípravu Teplé Užitkové Vody (TUV), tepla na vytápění, ale lze vytápět i sportoviště, skleníky, možností je mnoho. Každopádně to pro každé město v dosahu takové spalovny znamená mnoho benefitů a není to jen o tom, že budeme vozit svůj odpad k někomu jinému.

Kapacita v současnosti realizovaných spaloven je do budoucna naprosto dostatečná, neboť pokrývá 26% produkce komunálních odpadů (cementárny, ZEVO Malešice, SAKO Brno, ZEVO Chotíkov, TERMIZO Liberec) a zároveň mají uděleno souhlasné stanovisko MŽP další projekty (Karviná, Vrátno, Přerov, Mělník, Komořany), tím by došlo k pokrytí 40% produkce komunálních odpadů. V procesu EIA jsou dále zařízení Opatovice, Písek, Neratovice, Chomutov a v případě dostavby těchto zařízení by bylo možné spalovat až 47% komunálních odpadů.

Háček je však v současně platné legislativně, kdy bude možné od roku 2035 spalovat, tedy EVO pouze 25% komunálních odpadů a pouze 10% energeticky nevyužitelných ukládat na skládky. Velmi ambiciózním cílem je třídit a recyklovat 65% komunálních odpadů, tam musíme ještě velmi zabrat a nebude to jednoduché.

Zcela reálně se tak můžeme dostat do situace, kdy budeme mít spalovny na 47% komunálních odpadů ČR, spalovat bude možné pouze 25%, ale bude nutné udržet v provozu spalovny napojené právě na města a zbylý odpad dovážet ze zahraničí. Toto je běžná situace v severských zemích s enormní spotřebou tepla.

Tou nejdůležitější otázkou dnes je, zda budeme pokračovat s AVE i do budoucna a budete tolerovat rostoucí horu nebezpečných odpadů za cenu zachování vašeho pohodlí a relativně nízkých nákladů, nebo zda se chcete vydat vlastní cestou, ale bude to stát úsilí, peníze a budete muset vykročit ze stínu pohodlí. O ničem jiném to není, cesta bez skládky za městem jednoznačně existuje a je schůdná.

Nejsem uživatelem sociálních sítí, pokud budete chtít na tento odstavec reagovat, nejvhodnější cestou bude e-mail rysan@meucaslav.cz.

 

RNDr. Michal Ryšán

vedoucí Odboru životního prostředí

ANKETA - CO SI O PROJEKTU MYSLÍTE?