Vyjádření starosty města k problematice skládky

Popis projektu

Milí Čáslaváci,

jistě si všichni uvědomujeme, jak důležitým tématem pro naše město je skládka, s níž tady žijeme již prakticky třicet let. Každá další byť jen zamýšlená změna, vyvolává mezi zdejšími obyvateli pochopitelné obavy a rozčarování. Pojďme se, prosím, na tento problém, nyní podívat méně emotivně než při veřejných projednáváních, kde samozřejmě hrají hlavní roli pocity a hlasitější projevy často zdánlivě vítězí.

Takový provoz, jakým je i zdejší skládka, nemůže fungovat bez platného a tedy schváleného dokumentu EIA, který obsahuje posudek vlivu určitého záměru na  životní prostředí. Ten musí být vypracován ke každému novému projektu či posunu. Také nyní se jedná o několik změn na skládce, které společnost AVE do budoucna plánuje. Samozřejmě nejdiskutovanějším momentem je rozšíření skládky, dále pak ale také vybudování recyklačního centra a další z tohoto pohledu drobnější úpravy.

Abychom současný proces a vše, co s ním souvisí, lépe pochopili, je třeba se podívat do minulosti. Je třeba zdůraznit, že EIA zde proběhla v roce 2011, tedy ještě před tím, než se prodávala skládka společnosti AVE, jak tehdy plynulo z nájemní smlouvy. V tomto dokumentu se hovořilo o tom, že na skládce bude možno v budoucnu uložit 5 800 000 m3 odpadu. S tím tedy společnost AVE tuto skládku kupovala. Město v té době podepsalo smlouvu o spolupráci, tak jak vyplývalo z předcházející nájemní smlouvy. Co z ní vyplývalo? Mimo jiné i to, že zmiňovaná firma kupuje skládku s daným potenciálem a tento objem sem také bude moci uložit. Město se zavázalo, že nebude skládce lidově řečeno házet klacky pod nohy. Samozřejmě v územním plánu bylo uvedeno, že poslední rozšíření bude podmíněno výstavbou obchvatu.

Před rokem 2020 došlo k novele zákona o životním prostředí. Kromě toho, že s platností této nové normy došlo k požadavku k upřesnění západního obchvatu města v územním plánu, vyvstala také povinnost vypracování nové EIA.

Opozice argumentuje tím,  že město nemusí schvalovat žádné rozšiřování, s tím, že na skládce se může ukládat dál i bez jejího rozšiřování. To ale není pravda, protože na základě současného integrovaného povolení zbývá cca 100 000 m3, což že přibližně prostor pro roční, maximálně dvouletý  provoz. Další integrované povolení bez nové EIA nikdo nevydá. Tolik diskutovaný posudek tedy v podstatě neřeší povolení o stále opakované 2 miliony kubíků, ale také možnost zavézt v současné době využívanou vanu.

Je paradoxní, že když zde v minulém volebním období byl nejvyšší představitel společnosti AVE (ano, i minulé vedení se společností AVE jednalo), bylo mu jedním z členů vedení jasně řečeno, že město bez skládky nemůže být a oni si to uvědomují. Byli tehdy podle svých slov připraveni pomoci v řešení přípravy obchvatu. Je zajímavé, že když jsme se ve starostovně s panem Horským o obchvatu bavili, řekl, že je v územním plánu připraven a potvrdil, že byli připraveni o tomto záměru jednat s radním Ing. Bendlem. Do jejich plánů ale zasáhly volby. Znamená to, že bývalé vedení s vybudováním západního obchvatu počítalo. Ostatně je zanesen i ve volebním programu hnutí Čáslav pro všechny a ve Strategickém plánu rozvoje města Čáslavi do roku 2030. Opozice tedy jednoznačně nyní jede na vlně populismu a využívá situace ve smyslu “čím hůř tím líp”.

Chápu, že je zde mnoho lidí proti rozšiřování skládky o 2 miliony m3, ale toto má město možnost regulovat případným zanesením či nezanesením (upřesněním trasy) obchvatu do územního plánu. Domnívám se ale, že je nutné nechat skládku fungovat alespoň dalších 6 - 7 let, aby mohla být zavezena, v současné době již vybudovaná a využívaná vana a město se mohlo během té doby připravit na nový systém likvidace odpadů.

Rád bych věřil, že se situace co nejdříve uklidní a bude možné o tomto tématu hovořit bez emocí a z více úhlů, protože jedině tak můžeme dojít ke skutečnému, smysluplnému a do budoucna funčnímu i vyhovujícímu řešení. I přes všechny problémy udělá vedení města vše pro to, aby bylo výsledné řešení nejvhodnější pro občany našeho města, a to jak z pohledu ekologického, tak i ekonomického. Všem velice děkujeme za pochopení.

Ing. Jaromír Strnad, starosta města

ANKETA - CO SI O PROJEKTU MYSLÍTE?