Vyjádření tajemníka města Čáslavi, Ing. Martina Ronovského, DiS. - Občané mají právo na informace!

Popis projektu

Projednávání dokumentace EIA „Rozšíření Centra komplexního nakládání s odpady Čáslav“.

V rámci projednávání záměru provozovatele skládky v Čáslavi společnosti AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o., týkajícího se velmi výrazného navýšení kapacity skládky v Čáslavi, byly na webu a facebooku města zveřejněny velmi profesionálně zpracované informace:

  • Občanské projednávání ze dne 16. 1. 2023 – odkaz na projednávání ZDE.
  • Projednávání s vedením města ze dne 19. 1. 2023 – odkaz na projednávání ZDE.

Na projednáváních jsem musel, jakožto tajemník městského úřadu, veřejně reagovat na nepravdivé informace radních, směřované vůči zaměstnancům městského úřadu.

Dne 24. 1. 2023 mi zaslal starosta města Ing. Jaromír Strnad výtku, jejímž předmětem je „…. zveřejnění videa týkajícího se záměru Rozšíření Centra komplexního nakládání s odpady Čáslav“ (Posuzování vlivů na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů) v rámci setkání s občany … na kterém zazněla nepravdivá sdělení …. neučinil jste opatření a tyto nepravdivé údaje, které mají za cíl dehonestovat důvěryhodnost územního samosprávného celku, nařídil zveřejnit. “

„To, že jste nezabránil zveřejnění lživých informací, a naopak jste nařídil tyto lživé informace zveřejnit, jste se dle mého názoru dopustil hrubého porušení Vašich povinností …. „ (Žádná konkrétní nepravdivá informace ze zveřejněného videa není ve výtce UVEDENA!)

Nezákonné jednání Ing. Jaromíra Strnada, Mgr. Renaty Vaculíkové, Ing. Zdeňky Nezbedové a Ing. Josefa Rumla vůči zaměstnancům městského úřadu v Čáslavi je naprosto nepřijatelné. Výše uvedená výtka ze dne 24. 1. 2023 toto nezákonné jednání zcela potvrzuje.

 

Poskytování informací veřejnosti je jedním ze základních pilířů funkce každého obecního úřadu.

 

Ing. Martin Ronovský, DiS.

tajemník

ANKETA - CO SI O PROJEKTU MYSLÍTE?