Zastupitel JUDr. Vlastislav Málek reaguje

Popis projektu

Skládka je věc veřejná a občané mají právo na pravdivé informování

Starosta města Čáslavi Jaromír Strnad zveřejnil na webu města dne 15. 2. 2023 své vyjádření ke skládce a apeluje na zklidnění emocí a na zachování fungování skládky v rozsahu dalších alespoň 6–7 let. Každý rozumný člověk uvítá racionální jednání a nalezení optimálního řešení. To se ale nenajde bez znalosti problematiky a pravdivých údajů. Ještě 26. ledna 2023 tvrdil Jaromír Strnad, že skládku město potřebuje a že v průběhu 15–20 let přinese do rozpočtu města miliardu korun. Rada města neměla žádné připomínky k rozšíření skládky o 2 mil m3, o 12 ha a návoz 520 tis tun odpadů ročně. Teď obrací a stačí jí 6–7 let existence skládky?

Ve svém vyjádření starosta Strnad připomíná historii skládky a smlouvy z roku 2012 o prodeji skládky a spolupráci města a firmy AVE CZ.

V roce 2012 všichni vnímali firmu AVE CZ jako solidního partnera, který zaplacením nájmu za skládku v letech 1999–2012 pomohl splatit obří městský dluh na obligacích spojených s výstavbou a vybavením skládky.

Od roku 2014 však Jaromír Strnad věděl o problémech s nevybíráním poplatků za uložení na skládku a svojí nečinností tento stav de facto trpěl. V roce 2018 se pokusil špatně podaným návrhem Krajskému úřadu Středočeského kraje věc řešit a po jeho zamítnutí na další postup v získání nevyměřených poplatků do konce volebního období rezignoval.

Dnes víme, že AVE CZ je trestně stíhaná právnická osoba a Národní centrála proti organizovanému zločinu vyčíslila škodu touto firmou způsobenou jen městu Čáslav na cca miliardu korun.

Tato firma dnes usiluje o rozšíření skládky ve výše uvedených parametrech, z nichž vyplývá, že komunální odpad našeho města by tvořil pouhé 0,4% roční kapacity naváženého odpadu. Na skládku bude navážen zejména nebezpečný odpad z celé ČR. Rada města neprojevila žádnou iniciativu k přijetí jakýchkoliv podmínek na ochranu životního prostředí občanů Čáslavi. Připomínky a námitky vznášeli a uplatňovali občané a spolky našeho města a sousedních obcích.

15 zastupitelů města, Ing. Jaromír Strnad, MUDr. Julie Provazníková, MUDr. Ervín Petrikovič, Ing. Zdeňka Nezbedová, Ing. Josef Ruml, Mgr Renata Vaculíková , Mgr. Daniel Mikš, RNDr. Tomáš Hasík,  Mgr. Drda, Ing. Jiří Havlíček, MUDr. Ctibor Provazník, Vojtěch Nezbeda (všichni zvolení za ČSSD a Nezávislé), Ing. Drahomír Blažej, Bc. Alice Vavřinová, Mgr. Jiří Žaloudek (všichni zvolení za ANO) nepřipojilo svůj podpis pod žádost 6 opozičních zastupitelů na svolání mimořádného zasedání zastupitelstva, které by musel starosta města svolat a na něm mohlo přijmout usnesení měnící postoj rady souhlasící s tak rozsáhlým rozšířením skládky. Takový záměr jde proti koncepci odpadového hospodářství Středočeského kraje a proti záměru státu ukládat na skládky jen odpady, které nelze skutečně jinak zlikvidovat či využít.

Opozice se tedy společně s veřejností ptá, proč nelze věci veřejně projednat a odpovědět na všechny otázky, které se v souvislosti s touto kauzou objevují a mění, proč se nejde skutečně spojit pro Čáslav.

JUDr. Vlastislav Málek

Zastupitel města Čáslavi

Výběrové řízení

Strategický směr Ekonomika a zaměstnanost

ANKETA - CO SI O PROJEKTU MYSLÍTE?