Projekt polopodzemních kontejnerových stání

Popis projektu

Edit: Dotace na polopodzemní kontejnery 11.604.384,16 Kč

Více k tématu pohovořila vedoucí investic Bc. Petra Tůmová. „V současnosti máme stavební povolení na stavbu 12 kontejnerových stání , které díky dotaci budeme moci zrealizovat během dvou následujících let. Realizace ve zbylých čtyřech lokalitách je v řešení. Položkový rozpočet, který udává předpoklad finanční náročnosti akce, činí asi 17 000 000 Kč.“

 

Podzemní či polopodzemní kontejnery jsou stále více oblíbené. Prostředí okolo kontejnerů vypadá elegantněji a zábor prostoru je vzhledem k objemu nižší.

Samotné nádoby jsou obrovské do země, mají až 5krát větší objem oproti klasickým kontejnerům, proto nám dovolí vyšetřit plochy místa, která se dají využít k parkovacímu stání, zeleni, nebo jiným způsobem.

Díky velikosti se i sníží frekvence vývozu s ohledem na soustřeďovaný odpad.

Samotné chování občanů a osobní zodpovědnost však bude a je stále klíčovým prvkem k efektivní a čisté likvidaci odpadů, kdy je nejlepším řešením odpad vůbec nevytvářet, nebo pouze v minimálním množství.

Projekt polopodzemních kontejnerů je zatím ve fázi příprav, ale se záměrem akci skutečně realizovat.

 

Polopodzemní kontejnery jsou vhodné pro místa, kde:

* je hustě osídlená lokalita / sídliště - panelové domy

* jsou předchozí problémy s kapacitou

* není vhodné současné provedení

* je možnost proveditelnosti 

Konkrétně se zatím projednává stání:

* Těsnohlídkova (před MŠ)

* Masarykova - ostrý roh

* Žitenická

* Těsnohlídkova 2

* Jeníkovská - u hřiště

* Pražská

* Bojovníků za svobodu (u MŠ)

* Filipovská

* Čeplova

* 28. října

* Jeníkovská

* Koželuhy

* Ludmily Formanové

* Jahodová

* Břízová

* Ke Koupališti

 Pořadí instalace se bude řídit prioritami, tzn. jako první čekají nová kontejnerová stání lokality s vysokou hustotou obyvatel.

Více v obrazové dokumentaci níže.

Přínosy projektu

Realizace projektu nám přináší: 

* Možnost předimenzování kapacity

* Uvolnění prostoru

* Potenciál zrušit některá okolní stání

* Zlepšení pohledového stavu lokality

* Uživatelskou přívětivost

Financování projektu

Výše dotace 11 604 384,00 Kč
Vlastní zdroje 6 246 661,00 Kč
Celkové náklady 17 851 045,00 Kč
Podíl dotace 65,01%

Fotodokumentace

ANKETA - CO SI O PROJEKTU MYSLÍTE?