21. 1. 2023 Vyjádření starosty města Čáslav

Popis projektu

Vážení Čáslaváci,
mnoho z Vás mě již kontaktovalo s dotazem, jak je možné, že se na oficiálním FB města objevují videa jednoznačně štvavá proti vedení města, zvláště v souvislosti se současným problémem, týkajícím se skládky. Je zřejmé, že jde v o situaci, která by se v jiných městech stát nemohla. V Čáslavi bohužel populistický opoziční boj proti zvoleným zastupitelům města spoluvede tajemník úřadu, který se rozhodl přikazovat zaměstnancům “svého” odboru vnějších vztahů a komunikace zveřejňovat takto záměrně pokřivená videa (v žádném případě nejde o problém těchto pracovníků, ale samotného tajemníka úřadu). Jak jste si asi všimli, ani v posledním videu ze setkání s občany nebyl dán prostor k vyjádření nikomu z vedení města ani zástupci skládky, který mohl některé dotazy zodpovědět a lidé by si tak mohli udělat svůj názor, podpořený argumenty více stran.
Jde o jednoznačný útok na vedení města, který se absolutně neslučuje se snahou o objektivní informování obyvatel města. S tímto zásadně nesouhlasím. Ne pro jakousi vlastní záchranu, jak jistě bude opozice toto prohlášení vykládat, ale pro obranu slušnosti a korektnosti jednání s lidmi. To, že současné vedení města nejedná a nikdy nebude jednat populisticky ve snaze sbírat politické body, ale je ochotno jít tak zvaně s vlastní kůží na trh a prezentovat i kroky, které nejsou možná tak populární, nesmí být účelově vysvětlováno jako zrada občanů města.
Věřte, že problém nestojí tak jednoduše, jak jej opozice vykládá, a vedení města se snaží o co nejlepší řešení pro celé město. Usnesení, které přijela rada města, není tak bezzubé, jak členové ČPV prohlašují. Zajišťuje občanům města nejen odklon dopravy, mířící na skládku, ale také další kamionové dopravy, čímž dojde ke zklidnění celkové situace ve městě.
Podrobnější informace přineseme v dalších vyjádřeních.
Přeji Vám všem příjemný zbytek víkendu.
Ing. Jaromír Strnad
starosta města

Fotodokumentace

ANKETA - CO SI O PROJEKTU MYSLÍTE?